Cutout – Tarzan and Jane Photo Op.

Cutout – Tarzan and Jane Photo Op.

Cutout - Tarzan and Jane Photo Op.
Height: 1850mm
Width: 1200mm