Cutout - Yellow Bikini Photo Op.

SKU
CO-BE001
Cutout - Yellow Bikini Photo Op.
Cutout - Yellow Bikini Photo Op.
Height: 1450mm
Width: 1200mm